Hotel Młyn Klekotki

REZERWACJA

PRZYJAZD
WYJAZD
OSOBY

Kontakt

Klekotki Hotel, Restauracja, Sento SPA

Klekotki 1
14-407
Godkowo,
Polska

Telefon: 48 55 249 00 00
Telefon: 48 55 249 77 00

NIP 527-020-43-99

REGON 008336395

KRS 0000014439

Poznaj Hotel
Klekotki